16.09.2014 XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego


W dniach 21-24 września 2014 r. w Szczecinie będę uczestniczył w XXIII Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego “X lat POLSKICH DOŚWIADCZEŃ W UNII EUROPEJSKIEJ”. W monografii pokonferencyjnej zostanie opublikowany mój  artykuł  “Zarządzanie dobrami publicznymi – kilka uwag na kanwie regulacji przeciwepidemicznych”. W ramach zjazdu katedr odbędzie się w Berlinie International Congress of Administrative Law, Science and Justice.