Wnioskodawca


Projekt nr:
UMO-2011/01/B/HS5/00661

Kierownik projektu:
dr Marcin Janik

Tytuł projektu:
Policja sanitarna – zagadnienia administracyjnoprawne

Termin realizacji projektu:
1 grudnia 2011 – 31 maja 2015 r.

W ramach uczestnictwa w projekcie Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentuje:
Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11b,
40-007 Katowice
tel: 323592060
e-mail: sekrwpia@us.edu.pl
e-mail: dznauki-l@us.edu.pl