15.05.2014 Konferencja naukowa Procesy kierowania w systemie administracji publicznej


W dniach 30-31 maja 2014 r.  wezmę udział w konferencji naukowej organizowanej  przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział w Rzeszowie. Konferencja odbędzie w Mąchocicach Kapitulnych. Problematyka konferencji odnosząca się do “Procesów kierowania w systemie administracji publicznej” nawiązuje do wcześniejszych inicjatyw TNOiK-u. Na otwarcie konferencji wygłoszę referat “Dobra publiczne w świetle teorii ograniczonej racjonalności. Kilka dyskusyjnych refleksji na przykładzie działań przeciwepidemicznych”