08.12.2016 Konferencja ekspercka


W środę 7 grudnia br. wziąłem udział w wyjątkowym wydarzeniu  – konferencji eksperckiej pt. „Poprawa skuteczności w zakresie ograniczania podaży środków zastępczych”, stanowiącej podsumowanie 6-letnich działań mających na celu ocenę zagrożeń powodowanych przez „nowe narkotyki” (NPS) oraz określenie kierunków zmian prawnych ułatwiających zapobieganie wprowadzaniu tych środków do obrotu. Poziom merytoryczny wystąpień stał na najwyższym poziomie. Piszę o tym dlatego, że czasami wracam do domu z konferencji  z poczuciem zmarnowanego czasu. Podstawą takiej oceny jest następujące kryterium: jeżeli na konferencji choć jeden prelegent przedstawił nową, ciekawą bądź oryginalną myśl to warto było jechać. Konferencja „Powiedz stop dopalaczom” nie zawiodła mnie, pod tym względem.  Szczególnie cenne były wystąpienia Panów prokuratorów Rafała Babińskiego i Macieja Nitry, którzy  podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi między innymi z zabezpieczeniem materiału dowodowego w szczególności substancji chemicznych stanowiących „gotowy produkt” lub służących do wytworzenie „nowej substancji psychoaktywnej”. Jeżeli zaś chodzi o połączenie dobrego flow i treści merytorycznych, to należy wspomnieć wystąpienia Pana doktora Marka Posobkiewicza – Głównego Inspektora Sanitarnego  znanego w pewnych kręgach jako raper Gisu.