03.11.2014 III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „PARADYGMATY BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM” JEDNOSTKI, GRUPY I SPOŁECZEŃSTWA


W dniach 3-5 grudnia będę uczestniczył w Zakopanym w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” jednostki, grupy i społeczeństwa. W monografii pokonferencyjnej zostanie opublikowany mój  artykuł  „Policja administracyjna wobec wyzwań współczesności ”.