Dyżury


Wszystkich zainteresowanych informuję, że mój najbliższy dyżur odbędzie się 10 X od 13.30 – 14.30.

Począwszy od 17 X regularne dyżury  w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 odbywać się będą we wtorki od 13.30 – 15.45