01.09.2019 Generał Tyfus wszy i komputery

Tyfus plamisty, zwany także durem plamistym, durem wysypkowym w przeszłości znany był także pod takimi nazwami jak „gorączka okrętowa”, „gorączka obozowa”, „gorączka wojenna”, „gorączka więzienna”, Fleckfiber „gorączka plamista”, tabardillo „czerwona peleryna” . Przytoczone nazwy sugerują, że tyfus to choroba związana z brudem. Przez długi czas przypuszczano, że większość chorób w tym tyfus przenosi się za […]


01.06.2019 Święta (i) grypa

Akcja dzieje się w sierpniu roku 1308 w Umbrii na Półwyspie Apenińskim. Do klasztoru znajdującego się w miejscowości Montefalco przybywa na osiołku inkwizytor Berengario. Powodem wizyty są kolportowane w okolicy sensacyjne informacje, że podczas przygotowywania ciała zmarłej dwa tygodnie wcześniej przeoryszy zgromadzenia matki Klary odkryto w jej sercu narzędzia Męki Pańskiej. Rzekomy cud wydarzył się […]


01.04.2019 Zaszczep w sobie chęć szczepienia

Kwietniowy shot miał opowiadać między innymi historię pastuszka Syfilisa. Jednak wobec pojawiających się złowróżbnych danych na temat ilości zachorowań na odrę trzeba wrócić do problemu szczepień ochronnych.   Zanim zajmiemy się obowiązkiem szczepień musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: Czy zdrowie jest tylko i wyłącznie dobrem prywatnym czy też ma walor dobra publicznego. Często aby odpowiedzieć na […]


01.03.2019 A imię ich… czyli o tym skąd się wzięły nazwy bakterii

Nie jest łatwo nadać nazwy bakteriom. Podstawą większości klasyfikacji bakterii jest ich podział ze względu na kształt. Wyróżniamy trzy kategorie: Bakterie kuliste – cocci jest to grupa bakterii zawierająca organizmy powodujące np. zapalenie płuc, opon mózgowych, bakteryjne choroby serca oraz różne schorzenia skóry. Bakterie cylindryczne – bacilli to gruźlica, krztusiec, tężec, dur brzuszny, botulizm – […]


01.01.2019 Zabójczy krewniacy

Wirus Ebola zawładnął ostatnio ludzką wyobraźnią. Niestety wirus ten powodujący wyjątkowo złośliwe i spektakularne gorączki krwotoczne ma licznych nomen omen krewnych. Należą do nich między innymi wirusy Marburg i Lassa. Poza tym sam Ebola występuje w kilku odmianach, których nazwy wywodzi się od miasta lub kraju gdzie zostały odnotowane pierwsze przypadki. Są to Ebola Zair, […]


01.11.2018 Wszystko zaczęło się od krowy czyli komu zawdzięczamy szczepienia

Historycy nie są jednomyślni jeśli idzie o „metrykę” ospy. Część uważa, że ospa należała do chorób charakterystycznych dla basenu Morza Śródziemnego, a brak na greckich czy rzymskich posagach blizn ospowych tzw. „dziobów” uzasadniano swoistą autocenzurą. Wyznawcy innej teorii twierdzą, że pierwotnym ogniskiem ospy były Indie. W mitologii hinduskiej występuje nawet bogini Shitala Mata (शीतला माता), […]


01.10.2018 Rachityczny geniusz

Niccolo Paganini (1792 – 1840) – genialny włoski skrzypek i kompozytor – zwany demonem skrzypiec. Paganini stworzył kanon techniki skrzypcowej rozwijając istniejące środki wirtuozowskie i dodając szereg nowych. Bardzo często na koncertach imitował na skrzypcach głosy zwierząt albo inne instrumenty, grał na jednej strunie, stosował flażolety, wielodźwięki oraz pizzicato. Tak niespotykany talent musiał spotkać się z […]


01.08.2018 Kwarantanna

Przybyszów z podejrzanych stron oraz załogi statków przybywających z obszarów objętych epidemią poddawano kwarantannie, towary zaś wietrzono, moczono w  ługu, okadzano siarką. Owe 40 (wł. quaranta) dni izolacji wiązały się z przekonaniem, iż w tym czasie ujawnią się utajone jady. Sama liczba już od starożytności miała wielkie znaczenie w symbolicznym języku religii i magii. Pierwsze kwarantanny zaczęto stosować wkrótce po […]


08.12.2016 Konferencja ekspercka

W środę 7 grudnia br. wziąłem udział w wyjątkowym wydarzeniu  – konferencji eksperckiej pt. „Poprawa skuteczności w zakresie ograniczania podaży środków zastępczych”, stanowiącej podsumowanie 6-letnich działań mających na celu ocenę zagrożeń powodowanych przez „nowe narkotyki” (NPS) oraz określenie kierunków zmian prawnych ułatwiających zapobieganie wprowadzaniu tych środków do obrotu. Poziom merytoryczny wystąpień stał na najwyższym poziomie. Piszę o […]


04.09.2016 Leśnik Jesień – Beskidzki Kopi Luwak

Pewnie znajdą się tacy co chełpią się tym, że są w stanie w ciągu dnia wypić 10 latte ze Starbunia. Suflować im będą ci, którzy w Biedrze kupili w promocji Cafe del Barista i raczyli się nią przez całe przedpołudnie pogryzając biszkopty light. Po co te przykłady? Po co ta cała egzemplifikacja, że użyję trudnego […]