08.12.2016 Konferencja ekspercka

W środę 7 grudnia br. wziąłem udział w wyjątkowym wydarzeniu  – konferencji eksperckiej pt. „Poprawa skuteczności w zakresie ograniczania podaży środków zastępczych”, stanowiącej podsumowanie 6-letnich działań mających na celu ocenę zagrożeń powodowanych przez „nowe narkotyki” (NPS) oraz określenie kierunków zmian prawnych ułatwiających zapobieganie wprowadzaniu tych środków do obrotu. Poziom merytoryczny wystąpień stał na najwyższym poziomie. Piszę o […]