16.12.2015 Kolejna monografia

Traktując jako dogmat zasadę Nemo iudex in causa sua  oddam głos Recenzentowi mojej pachnącej jeszcze farbą drukarską monografii.  „Odnotować trzeba udaną próbę zastosowania oryginalnej strategii badawczej w postaci triangulacji metod. Prezentowane w opracowaniu ustalenia opierają się na przeprowadzonych badaniach kwalitatywnych. Stawiane kwestie są oświetlone z wielu punktów widzenia, w oparciu o zróżnicowane źródła i materiały. […]