26.01.2015 Rollujemy raka ruchem

Fajny łamaniec językowy, niosący ważne przesłanie, które wobec ofensywy chorób cywilizacyjnych nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego z radością przyjmuję  wszelkie inicjatywy mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia. W końcu równie ważna jak edukacja zorientowaną na chorobę  jest  edukacja zorientowana na czynniki ryzyka czy edukacja zorientowana na zdrowie. Walny udział w działaniach prozdrowotnych ma środowisko biegaczy, […]