01.12.2014 Generał Tyfus wszy i komputery

Tyfus plamisty, zwany także durem plamistym, durem wysypkowym w przeszłości znany był także pod takimi nazwami jak „gorączka okrętowa”, „gorączka obozowa”, „gorączka wojenna”, „gorączka więzienna”, Fleckfiber „gorączka plamista”, tabardillo „czerwona peleryna” . Przytoczone nazwy sugerują, że tyfus to choroba związana z brudem. Przez długi czas przypuszczano, że większość chorób w tym tyfus przenosi się za […]