16.09.2014 XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego

W dniach 21-24 września 2014 r. w Szczecinie będę uczestniczył w XXIII Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego “X lat POLSKICH DOŚWIADCZEŃ W UNII EUROPEJSKIEJ”. W monografii pokonferencyjnej zostanie opublikowany mój  artykuł  “Zarządzanie dobrami publicznymi – kilka uwag na kanwie regulacji przeciwepidemicznych”. W ramach zjazdu katedr odbędzie się w Berlinie International Congress of Administrative Law, Science and Justice.


02.09.2014 Konferencja naukowa “Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne”. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych.

W dniach 17-19 września 2014 r. w Świerklańcu czyli na tzw. “białym Śląsku” będę uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne”. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych. Na konferencji w czasie drugiej sesji planarnej wygłoszę referat “Wyzwania  dla ochrony zdrowia publicznego jako kategorii dobra publicznego. Uwagi na przykładzie działań przeciwepidemicznych”.


01.09.2014 Święta (i) grypa

Akcja dzieje się w sierpniu roku 1308 w Umbrii na Półwyspie Apenińskim. Do klasztoru znajdującego się w miejscowości Montefalco przybywa na osiołku inkwizytor Berengario. Powodem wizyty są kolportowane w okolicy sensacyjne informacje, że podczas przygotowywania ciała zmarłej dwa tygodnie wcześniej przeoryszy zgromadzenia matki Klary odkryto w jej sercu narzędzia Męki Pańskiej. Rzekomy cud wydarzył się […]